Iași Art Code I

Iași, ART Code

Proiectul “IAȘI – ARTCODE” promovează arta monumentală de for public din vechea capitală a Moldovei într-o manieră inedită folosind ultimele tehnologii, dar și metode clasice, precum tururile ghidate și materialul de promovare tipărit. Activitățile propuse în acest proiect presupun realizarea unui website complex, care să integreze în harta GPS a orașului, informații, spoturi video și imagini 360 a statuilor și plăcilor comemorative importante din oraș. Pentru realizarea hărții interactive vor fi mapate în jur de 100 de monumente și plăci comemorative. Fiecare punct de interes va avea atașat un cod QR care, prin scanare, va face posibilă accesarea website-ului unde se găsesc informații despre povestea statuii (informații istorice despre personaj și informații de factură artistică, despre autorul monumentului).

Trei dintre statuile din oraș (Statuia lui Ștefan cel Mare, statuia regelui Ferdinand și statuia Unirii vor fi echipate cu aparatură audio accesibilă publicului, devenind astfel vorbitoareu7 Lansarea websie-ului se va realiza în cadrul unui eveniment public, la care publicul prezent va fi invitat într-un tur ghidat la câteva statui reprezentative, susținut de specialiști, istorici, oameni ai artelor. În cadrul evenimentului de deschidere a proiectului vor fi onorați membrii Asociației Acremis care timp de 30 de ani au contribuit esențial la îmbogățirea patrimoniului de for public ieșean prin refacerea unor monumente dispărute în timpul perioadei comuniste și nu numai. Aceștia vor fi invitați să prezinte câteva dintre statuile din Iași, în cadrul turului ghidat. Proiectul se va încheia cu lansarea unei broșuri cu principalele monumente de for public.

Constantin Brâncuși spunea că “statuile sunt ocazii ale meditației” iar Iașul oferă trecătorilor peste 500 de astfel de prilejuri de a reflecta asupra trecutului și a oamenilor săi care au contribuit la ceea ce suntem noi astăzi. În decursul a 300 de ani, de la primul monument de for public al urbei (Crucea lui Ferentz), Iașul s-a îmbogățit cu peste 500 de statui, busturi, basoreliefuri şi altoreliefuri, monumente funerare, monumente ale eroilor, ridicate în amintirea unui eveniment, loc sau personalităţi. Multe dintre acestea sunt adevărate enigme nu numai pentru turiști, ci și pentru locuitorii orașului iar povestea lor merită a fi cunoscută. Amintim doar câteva dintre ele -“Obeliscul Leilor” cel mai vechi monument de for public din Țările Române, 1834, “Statuia Cavaleristului în atac”, autor Ion Dimitriu Bârlad (inaugurată pe 29 mai 1927), Obeliscul ridicat in memoria victimelor pogromului din 28-30 iunie 1941 (1976), Memorialul Gloriei”, 2000, (amplasat pe busturile de dinainte de 1989 ale lui Horia, Cloșca și Crișan), “Mihai Viteazu” (amplasat în vecinătatea și realizat din materialele statuii “Soldatului sovietic, statuia lui Miron Costin, 1888, realizată de sculptorul polonez Hegel – Nicolae Tonitza considera statuia cronicarului drept cea mai reușită statuie inaugurată pe pământ românesc, „Fântâna lui Hodocin” din 1851 (marcarea primului sistem de alimentare cu apă a Iașului), “Maternitate”, Virgil Scripcariu (2019). Interesantă este și povestea monumentelor istorice care, în funcție de regimul politic, au fost considerate inoportune cultivării gustului publicului și în consecință au fost distruse. Vom face această reactivare a istoriei pentru a avea o imagine cât mai clară, pe de-o parte, asupra esteticii monumentelor de for public din anumite perioade istorice, pe de alta parte asupra istoriei ce a fost ștearsă și refuzată publicului actual. Le vor reconstitui din fotografii de epocă și le vom arăta publicului.

În cadrul proiectului, ne propunem documentarea (filme video prezentate de specialiști, texte informative) a unui număr de 50 de monumente de for public, cele mai importante. Restul monumentelor (până la 200) vor beneficia de fotografii 360 de grade și scurte texte informative. Vom departaja monumentele istorice de cele cu rol cultural şi cele cu scop estetic, urmărind o istorie de peste 200 de ani a artei de for public, punctând evoluţia stilurilor, particularităţile fiecărei epoci în parte şi contextul cultural european în care arta ieşeană evolua. O astfel de documentare, care să depășească analiza academică și să fie dedicat cunoașterii artei monumentale de către marele public nu a fost realizată până acum şi considerăm că digitalizarea proiectului, care să indice, în timp real, turistului sau locuitorului oraşului Iaşi, date despre statuia lângă care se află (sub forma unui clip video, sau a fotografiei însoţită de text) va constitui un prim punct de plecare pentru cunoașterea artei stradale și înțelegerea fenomenelor artistice. Folosirea codurilor QR va încuraja în special tânăra generație să viziteze orașul și să acceseze informațiile istorice, culturale și estetice legate de arta monumentală.

Crearea website-ului și a hărții interactive va face posibilă vizitarea monumentelor de for public din confortul de acasă, din orice colț al lumii. Pentru românii din diasporă e un prilej de a revedea orașul și statuile sale. Traducerea conținutului în limbi de circulație internațională (engleză/franceză) va crește interesul turiștilor străini pentru acest obiectiv de patrimoniu național.

Prin activitățile sale, proiectul „Iași Art Code” încearcă să recupereze într-o manieră ușor de accesat, folosind noile instrumente media o parte a memoriei cumunității pentru a semnifica importanța patrimoniului, cu implicații pozitive asupra relației cu acesta. Se așteaptă ca numărul de abuzuri asupra patrimoniului să scadă în raport cu creșterea nivelului de informare și a coeziunii comunitare.

Scopul proiectului “IAȘI ART CODE” este de a conecta publicul, în special cel tânăr, la istoria comunitară folosind noile tehnologii. Personalitățile vremurilor trecute (intelectuali, oameni ai artelor, oameni politici, savanți) sculptate în piatră sau turnate în bronz sunt exemple de bunăvoință, toleranță și în special, spirit civic și patriotic, adevărate modele de urmat pentru oamenii zilelor noastre. Creionarea rolului pe care acestea l-au avut în viața socială, politică și artistică a orașului (uneori esențial și ale căror efecte le simțim și astăzi) se poate constitui într-un excelent demers educativ, prin recursul la istoria locului. O parte semnificativă a demersului se va organiza în jurul modului în care identitatea locuitorilor din Iaşi este legată de memorializarea evenimentelor de atunci, de acele lieux de mémoire menite să valorizeze participarea şi integrarea comunitară, de valorile pe care le-au împărtăşit ieşenii de odinioară, ca formă de reflecţie asupra valorilor de acum. Prezentarea Acremis si a membrilor săi care, începînd din 1992 au adus o contribuție esențială la promovarea artei de for public este un omagiu adus de actuala generație.